Ályktun fundar 7.janúar 2016

Ritað .

Á fundi skólastjóra 7. janúar síðastlðin var samþykkt ályktun. Þessi ályktun var í framhaldi send á kjörnafullrtúa í Skóla-og frístundaráði Reykjavíkur einnig var hún send á alla helstu fjölmiðla landsins. Ályktunin má sjá hér aðneðan:

Ályktun fundar skólastjóra grunnskóla Reykjavíkur 7. janúar 2016                               

Fundur skólastjóra í Reykjavík, haldinn þann 7. janúar 2016, lýsir yfir verulegum áhyggjum af fjárhagslegri stöðu grunnskólanna í borginni og skertri þjónustu við nemendur.

Umtalsverður niðurskurður, sem gripið var til í kreppunni, bæði á almennum rekstri og stjórnun, hefur ekki verið bættur og því hefur rekstur skólanna verið afar erfiður.  Á síðustu árum hefur niðurskurður enn verið aukinn og í því sambandi má benda á niðurskurð til sérkennslu á árinu 2015, þar sem fjármagn hefur ekki fylgt launaþróun, auk niðurskurðar til annarra þátta. Sú ákvörðun borgaryfirvalda að skólar flytji nú með sér halla á rekstri ársins 2015 yfir á 2016 mun, um leið og boðaður er frekari niðurskurður, eingöngu leiða til skertrar þjónustu við nemendur í grunnskólum borgarinnar á komandi misserum.

Fjármagn til grunnskólanna í borginni hefur ekki fylgt þeirri verðlags- og launaþróun sem orðið hefur. Áhyggjur eru af því að fjármagn til reksturs grunnskóla í Reykjavík sé alls ekki í takt við lögboðið hlutverk og skyldur hans.