Lög fyrir Félag skólastjórnenda í Reykjavík

Ritað .

 
 
Nafn

1. gr.

Félagið heitir Félag skólastjórnenda í Reykjavík og er deild í Skólastjórafélagi Íslands.

Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

 

 

Hlutverk félagsins er

2. gr.

a)     Að fara með málefni félagsmanna í Skólastjórafélagi Reykjavíkur.

b)    Að vinna að bættum kjörum félagsmanna sinna.

c)    Að stuðla að umbótum í fræðslu- og uppeldismálum í Reykjavík.

d)    Að vinna að aukinni menntun félagsmanna.

e)    Að stuðla að kynningu milli félagsmanna og efla faglega umræðu meðal þeirra.

f)     Að efla skólastarf í Reykjavík í hvívetna og kynna það sem best.

g)    Að annast tengsl við sambærileg félög innanlands sem erlendis og stuðla að samskiptum við aðrar þjóðir.

  

Aðild að félaginu eiga
3. gr.

Aðild að félaginu eiga þeir félagar Skólastjórafélags Íslands sem starfandi eru í grunnskólum í Reykjavík.

 

Aðalfundur

4. gr.

Aðalfund félagsins skal halda annað hvert ár í október. Til fundarins skal boðað með eins mánaðar fyrirvara. Rétt til setu á aðalfundi hafa allir félagsmenn. Einum mánuði fyrir  aðalfund auglýsir stjórn félagsins eftir framboðum til stjórnar.

Tillögur skulu hafa borist stjórn, tveimur vikum fyrir aðalfund.

 

 

Dagskrá aðalfundar

5. gr.

a)    Fundarsetning og skipan fundarstjóra og fundarritara.

b)    Skýrsla stjórnar.

c)    Reikningar lagðir fram.

d)    Lagabreytingar.

e)    Kosningar:

Kosning skoðunarmanna reikninga.

Kosning formanns og varaformanns.

Kosning þriggja meðstjórnenda.

f)     Önnur mál.

 

 

Kosningar

6. gr.

a)   Kjósa skal sérstaklega formann og varaformann. Auk þeirra skal kjósa þrjá meðstjórnendur sem skipta með sér verkum og tvo til vara.

b)   Kjósa skal tvo skoðunarmenn reikninga og tvo til vara.

c)   Kjósa skal bundinni leynilegri kosningu, ef stungið er upp á fleirum en kjósa á. Að öðrum kosti teljast þeir sjálfkjörnir sem tilnefndir hafa verið.

 

 

Stjórn

7. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn, kjörtímabil stjórnar er tvö ár og eru stjórnarmenn kjörnir á aðalfundi félagsins. Að frátöldum formanni og varaformanni skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórn heldur stjórnarfundi svo oft sem þurfa þykir.

 

 

Almennir félagsfundir

8. gr.

Stjórn Félags skólastjórnenda í Reykjavík boðar til almennra félagsfunda. Skylt er að boða til almenns fundar ef 10% eða fleiri krefjast þess skriflega og tilgreina fundarefni.

 

 

Um gjörðabækur

9. gr.

Ritari félagsins heldur gjörðabækur og fundargerðir skulu samþykktar á stjórnarfundi og undirritaðar af ritara og formanni. Fundagerðir stjórnar og nefnda skulu birtar félagsmönnum á aðgengilegan hátt t.d. með netpósti.

 

 

Fjárreiður og bókhald

10. gr.

Gjaldkeri félagsins hefur umsjón með fjárreiðum þess og bókfærslu og leggur fram reikninga undirritaða af skoðunarmönnum félagsins. Auk þess skal hann gefa stjórn yfirlit yfir stöðuna a.m.k. einu sinni á ári.

 

 

Lagabreytingar

11. gr.

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytingarnar verið kynntar í fundarboði. Tillögur um lagabreytingar þurfa að hafa borist stjórn þrem vikum fyrir aðalfund og skulu þær kynntar félagsmönnum eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.  Til þess að breyting nái fram að ganga verður hún að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atvæða.

 

 

Gildistaka

12. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar aðalfundur Skólastjórafélags Reykjavíkur hefur samþykkt þau.

 

 

Lög þessi einróma samþykkt á aðalfundi Skólastjórafélags Reykjavíkur 6. október árið 2006

За ним ехал окружной шериф в сопровождении отряда добровольной "Игры типа гарри поттера"полиции десятка полтора человек, среди которых были наиболее уважаемые местные землевладельцы.

Послышался легкий удар "Скачать книгу гарри поттер философский камень"подковы по траве прерии.

Я слышал, "Диван своими руками чертежи"что вы, ваше превосходительство, немедля погнались за дикарями и очень "Взлома контакта программа скачать"благодарен вам.

спрашивали друг у друга генерал и агент.

А если нет, найдется вдоволь китового мяса или жира.

Он ждал, с мучительным нетерпением прислушиваясь к "Бетман лего скачать"каждому слову.